top of page

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) I PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych to nie tylko RODO. Ochroną danych osobowych zajmujemy się już od 2012 roku. Przez ten czas zebrało się Nam nie tylko sporo praktycznej wiedzy, ale również publikacji którymi chętnie dzielimy się z naszymi Klientami by ich działalność była bezpieczna i zgodna z prawem.

DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I AUDYTY

WSPARCIE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH  IOD

UMOWY POWIERZENIA

Stworzymy lub zweryfikujemy dokumentację ochrony danych osobowych oraz pomożemy w inwentaryzacji procesów dot. przetwarzania danych osobowych.

Jesteśmy otwarci na szczególne zlecenia np. audyty bezpieczeństwa polegające na wprowadzeniu „szpiega” do organizacji

i weryfikacji jakiego rodzaju informacje jest on w stanie uzyskać.

W oparciu o przeprowadzone działania tworzymy sprawozdania i raporty.

Na bieżąco lub projektowo wspieramy w zakresie analizy procesów biznesowych wykorzystujących dane osobowe lub przy zagadnieniach wymagających dodatkowej konsultacji.Pomagamy w opracowaniu efektywnych planów szkoleń, które mogę być wykorzystane przez IOD w ramach bieżącej działalności.

Mamy duże doświadczenie praktycznie w analizie umów powierzenia danych. Pomagamy w wykonaniu audytu procesora jako niezależny podmiot co umożliwia wykazanie weryfikacji podmiotu któremu powierzamy nasze dane.

ANALIZA RYZYKA

KLAUZULE

KONTROLA

INCYDENTY

Weryfikujemy i ustalamy poziom ryzyka dla opisanych procesów biznesowych. Pomagamy wdrażać Polityki oceny ryzyka w celu możliwości samodzielnej oceny przez naszych Klientów

W ramach świadczonych usług oferujemy przygotowanie się do kontroli oraz występowanie w postępowaniu przez Prezesem UODO.  Pomagamy również przy kontrolach prowadzonych na zlecenie naszych kontrahentów.

Na zgłoszenie incydentu jest tylko 72 godziny od jego wykrycia i często poza samym zgłoszeniem musimy podjąć szereg istotnych decyzji takich jak

m.in. zawiadomienie administratora danych, powiadomienie podmiotów danych. Posiadamy specjalnie dedykowaną linię dla obsługi incydentów oraz meila obsługiwane również w dni wolne

od pracy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

OPINIE PRAWNE

INCYDENTY

SZKOLENIA

Nie wiesz czy Twój Klient lub Kontrahent ma prawo żądać określonych informacji? Pomagamy weryfikować żądania podmiotów danych oraz wskazujemy jakiego rodzaju informacje jesteśmy zobowiązani przekazać i w jaki sposób należy prawidłowo udzielać odpowiedzi.

Sporządzamy opinie dot. m.in. konieczności lub braku obowiązku wyznaczenia Inspektora Danych. Opiniujemy określone rozwiązania, jak również analizujemy szczególnie skomplikowane struktury w których konieczna jest pogłębiona  analiza prawna.

Prowadzimy zarówno szkolenia szczególne dedykowane dla Klientów (np. określona branża i dział) jak i szkolenia ogólne dla całej organizacji.. Jesteśmy praktykami więc staramy się tłumaczyć skomplikowane prawne zagadnienia w oparciu o przykłady z codziennej działalności.

bottom of page