top of page

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Ochrona własności intelektualnej jest naszą główną specjalizacją. Pomagamy przedsiębiorcom i twórcom zabezpieczyć ich prawa począwszy od umiejętnego skonstruowania czy negocjacji umowy, poprzez zgłoszenia znaków towarowych a skończywszy na reagowanie na naruszenie praw naszych klientów.

PRAWA AUTORSKIE

KNOW-HOW

DOMENY INTERNETOWE

Przygotowujemy umowy licencyjne, weryfikujemy poprawność przeniesienia praw autorskich do utworów tworzonych przez pracowników i firmy zewnętrzne. Dochodzimy roszczeń wynikających

z naruszeń praw autorskich.

Opiniujemy i sporządzamy rozwiązania mające na celu ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa: wdrażanie standardów, NDA, doradztwo w zakresie ochrony poufności w kontekście własności intelektualnej przedsiębiorców,

Pomagamy w odzyskaniu domen internetowych bazujących na zarejestrowanych znakach towarowych.  Tworzymy umowy „najmu” domen oraz zasady zarządzania domenami wewnątrz grup kapitałowych.

ZNAKI TOWAROWE

KLAUZULE

PRAWO REKLAMY

ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ

KONKURENCJI

Dokonujemy rejestracji znaków oraz sporządzamy wyceny znaków towarowych przy współpracy z rzecznikiem patentowym. Występujemy w postępowaniach dot. naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego.

Tworzymy polityki zarządzania własnością intelektualną u przedsiębiorców.

Sporządzamy i negocjujemy umowy o przeprowadzenie kampanii reklamowej, rebrandingu czy wykorzystanie utworów w ramach działań komercyjnych.

Mamy doświadczenie w usuwaniu szkalujących przedsiębiorcę wpisów zarówno na forach tematycznych jak i portalach społecznościowych. Z powodzeniem blokujemy używanie cudzych oznaczeń handlowych i znaków towarowych przez konkurencję.

INCYDENTY

bottom of page