top of page

PRAWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wspieramy prawnie przedsiębiorców od startup po duże korporacje. Jesteśmy elastyczni i w przypadku pomocy bieżącego wsparcia uczestniczymy w pracach również jako członkowie Rad Nadzorczych, posiadając niezbędne kompetencje do weryfikacji korporacyjnych standardów w szczególności przed dokonaniem transakcji czy uzyskaniem dofinansowania ze środków publicznych.

BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA

NEGOCJOWANIE UMÓW

PROCESY TRANSAKCYJNE

W ramach stałej lub doraźnej pomocy prawnej, sporządzanie umów, regulaminów, polityk wykorzystywanych w działalności Klientów oraz udzielanie porad prawnych. Pomoc w prawnym zabezpieczeniu zobowiązań.

Przygotowanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Analiza ich zapisów, wdrażanie wewnętrznych standardów compliance

Uczestnictwo w procesach transakcyjnych od etapu pozyskiwania inwestora w fazie startup jak i uzyskiwania dalszych rund finansowania.

Tworzenie i negocjowanie umów transakcyjnych oraz przeprowadzania audytów due dilligence (wewnętrznych i zewnętrznych).

INCYDENTY

bottom of page