top of page

Prawo e-commerce​

Prawo dla e-biznesu jest Nam szczególnie bliskie, ponieważ Nasi najwięksi Klienci to wiodące portale internetowe. Założyciel kancelarii przez wiele lat kierował działem prawnym największego wirtualnego

biura podróży w Polsce. Wiemy, że czasem prawo nie nadąża za technologiami i jesteśmy świadomi,

że nie zawsze umowa ma kilkanaście stron na papierze, lecz czasem jest to meil z określeniem modelu CPC lub CPA.  

STRONA WWW

KLAUZULE

KONWERSJA

Pomożemy w stworzeniu regulaminu świadczenia usług oraz wymaganych informacji prawnych na stronę internetową tak by były one z zgodne

z zasadami ochrony konsumenta oraz danych osobowych.

Stworzymy klauzule dotyczące zgody na świadczenie usług tak żeby Twój biznes był bezpieczne.

KLAUZULE

Wiemy co to konwersja i testy A/B i potrafimy rozmawiać z Marketingiem

tak żeby proponowane rozwiązania nie storpedowały Twojej sprzedaży

i świadczonych przez Ciebie usług.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PROGRAMY PARTNERSKIE

I AFILIACYJNE

OCHRONA DOBREGO IMIENIA W INTERNECIEI ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Tworzymy wewnętrzną dokumentację jak również Polityki prywatności i cookies, klauzule do meili informacyjnych i sprzedażowych. Z Nami zgodnie z prawem zbierzesz i wykorzystasz dane osobowe swoich Klientów.

Pomożemy w przygotowaniu regulaminów oraz umów dla Twoich Partnerów i Afiliantów

Mamy doświadczenie w usuwaniu szkalujących przedsiębiorcę wpisów zarówno na forach tematycznych jak

i portalach społecznościowych.

Z powodzeniem blokujemy używanie cudzych oznaczeń handlowych i znaków towarowych przez konkurencję.

OCHRONA DOBREGO IMIENIA W INTERNECIEI ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

bottom of page