top of page
  • Black Facebook Icon
  • Czarny LinkedIn Icon
legal24.jpg

Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni 

Arystoteles Onassis
ABOUT

KAROL 

KOZIEŁ

Jestem radcą prawnym. Studia prawnicze ukończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z uwagi na pasję i zainteresowanie sztuką i szeroko pojętą branżą kreatywną uzyskałem również absolutorium

z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przygotowuję pracę magisterską dotyczącą prawnych ograniczeń twórczości artystycznej.

 

W toku wieloletniej pracy w branży E-commerce dodatkową wiedzę zdobywałem podczas zajęć na studiach podyplomowych

z Prawa Nowoczesnych Technologii (PAN) oraz Nowoczesnych Usług Biznesowych (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny). Ukończyłem programy zagraniczne Summer Law School on Intellectual Property Law (2013) oraz Summer Law School on Business Law (2014) organizowane przez University of Minho w Bradze (Portugalia). Ukończyłem szkolenia na Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. 

 

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałem w butikowej krakowskiej kancelarii zajmującej się ochroną danych osobowych.

W toku ponad 10 lat praktyki zawodowej byłem m.in. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz dyrektorem ds. prawnych grupy kapitałowej eSky oraz w ramach konsorcjum kancelarii przeprowadziłem kilkadziesiąt audytów dot. dostosowania do RODO. Wykładam na Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

 

W zakresie swojej praktyki specjalizuję się w: prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych, prawie rynku sztuki, obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw oraz pomagam artystom w zakresie zarządzania i prawnej ochrony ich twórczości.

 

Jestem autorem licznych publikacji m.in. Komentarza do ustawy

o ochronie danych osobowych (Warszawa, 2018) oraz komentarzy praktycznych do RODO w serwisie LEX Ochrona Danych
Osobowych. Jestem współautorem Kodeksu Dobrych Praktyk Ochrony Danych Osobowych w Branży Rekrutacyjnej.


Obsługuję klientów w języku polskim i angielskim.

SPECJALIZACJE
Wanderlust
Prawo
e-commerce
Prawo e-commerce
Wanderlust
Prawo IP
Prawo IP
Wanderlust
Ochrona
danych 
osobowych
Ochrona danych osobowych
Wanderlust
Prawo IT
Prawo IT
Wanderlust
Rynek sztuki
Art management
Art management
Wanderlust
Prawo
dla
biznesu
Prawo dla biznesu
SZKOLENIA

SZKOLENIA

Ochrona sygnalistów

 

RODO w prawie pracy

Praca zdalna a ochrona danych osobowych - zmiany w kodeksie pracy

 

Ochrona danych osobowych w organizacji

Ochrona danych osobowych w marketingu i sprzedaży

Ochrona danych w działach kadr i płac

Szkolenie IOD (dedykowane dla grup do 5 osób)

Prawa autorskie i zarządzanie twórczością dla artystów

Prawo e-commerce (dedykowane szkolenie dla MŚP)

Przeprowadzamy szkolenia w siedzibie lub miejscu wybranym przez Klienta, gdzie ich ostateczny koszt uzależniony jest od czasu trwania, ilości osób oraz

miejsca gdzie będzie przeprowadzone szkolenie.

 

Przykładowe tematy szkoleń obejmują:

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących planu szkolenia lub możliwych terminów prosimy o kontakt.

legal18.jpg
CONTACT
bottom of page